Perchatki_Swix_art_N0872-76208_PolluX_detskie_kobalt